Server YourApartments používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Všeobecné obchodní podmínky

  1. Provozovatel stránky
  2. Rezervace
  3. Zabezpečení
  4. Platba
  5. Reklamace
  6. Závěrečná ustanovení

Provozovatel stránky

Stránku www.YourApartments.cz provozuje společnost Your Apartments, s.r.o. registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130992, se sídlem

Národní 1987/22, Praha 1 – Nové Město, 110 00, Česká republika

(dále jen "Your Apartments").

Tímto prohlašujete, že jste obeznámen s obsahem těchto stránek před použitím naších služeb. Návštěvou nebo použitím těchto stránek souhlasíte s následujícími podmínkami.

Rezervace

Tyto podmínky upravují všechny objednávky vytvořené prostřednictvím webové stránky www.YourApartments.cz nebo jinak se společností Your Apartments. Vy jako zákazník souhlasíte s těmito podmínkami v zastoupení všech členů Vaší strany. Všechny Vámi vytvořené nebo umístěné objednávky jsou považovány za Vaši poptávku k nakoupení příslušného ubytování a/nebo cestovních služeb. Kontrakt mezi Vámi a Your Apartments nabude platnost po splnění následujících podmínek:

  • a) www.YourApartments.cz vygeneruje referenční číslo rezervace;
  • b) www.YourApartments.cz zašle potvrzení rezervace prostřednictvím emailové zprávy;
  • c) klient uhradí rezervační záloha;

Jelikož potvrzení rezervace proběhne prostřednictvím odeslaného emailu na Vámi uvedenou emailovou adresu, je ve Vaší odpovědnosti uvádět přesnou emailovou adresu.

Potvrzujete, že jste ve věku alespoň 18 let. Všechny objednávky jsou Vaše vlastní a nesmí být prodány, přiděleny nebo jinak transferovány. Jste odpovědni za Vaše pasy, víza a zdravotní požadavky. Důrazně doporučujeme obstarání cestovního pojištění léčebných výloh.

Zabezpečení

Platba rezervačního poplatku můžete uskutečnit 3 způsoby: prostřednictvím brány 3D Secure, což je nejvyšší způsob zabezpečení pro platby prostřednictvím platebních karet přes Internet, dále prostřednictvím PayPal anebo převodem na bankovní účet v Komerční bance. Pro uhrazení rezervačního poplatku doporučujeme použít kreditní / debetní kartu s tímto režimem zabezpečení anebo pokud již máte zřízen PayPal účet můžete použít i tento způsob úhrady prostřednictvím platebního systému PayPal. Pro uhrazení rezervačního poplatku však lze použít i běžnou kreditní / debetní kartu určenou pro platbu přes Internet s nižším stupněm zabezpečení.

Platba

Uhrazení rezervačního poplatku musí být provedeno v době rezervace, jinak objednávku nepovažujeme za platnou. Your Apartments nenese odpovědnost za jakékoliv poplatky, které si účtuje vydavatelská nebo jiná banka za uskutečnění převodu nebo kurzovní rozdíl.

Tímto způsobem je možné akceptovat z naší strany následující kreditní / debetní karty: VISA, Visa Electron, Maestro, MasterCard, American Express, dále PayPal platbu, případně platbu převodem na bankovní účet vedený v Komerční bance.

Pokud původně vyžádané ubytování není dostupné, Your Apartments Vám může nabídnout jiné alternativní řešení. V tomto případě Vám bude poslána emailová zpráva oznamující tuto skutečnost a další podrobnosti. V tomto případě má zákazník nárok na vrácení rezervačního poplatku.

Ceny jsou zobrazené v české měně (dále jen „CZK“), ve měně britská libra (dále jen „GBP“) a ve měně euro (dále jen „EUR“). Ceny v EUR a GBP se tak mohou líšit každý den, nebo odráží jakýchkoliv pohyb v úrovni směnného kurzu. Všechny platby jsou prováděny v CZK a ceny v EUR a GBP jsou pouze orientační, které jsou přepočítavany denním kurzem dle středního kurzu ČNB. Kurz je u objednávky upevněn v době objednání položky a bude se vztahovat na jakékoli změny nebo zrušení položky. Your Apartments určuje směnný kurz.

Rozdíl mezi cenou ubytování a rezervačním poplatkem je uhrazen po příchodu při vyzvednutí klíče od apartmánu. Platba rozdílu je možná v hotovosti nebo prostřednictvím platné kreditní / debetní karty, podle toho, co je uvedeno u vybraného apartmánu v sekci Detail apartmánu. Kromě doplacení rozdílu je nezbytné uhradit vratný depozit ve určité výši v EUR nebo v adekvátní částce jiné měny, což je přesně uvedeno v sekci Detail apartmánu u každého zvoleného apartmánu. Tento depozit bude po ukončení ubytování a odevzdání klíčů od apartmánu klientovi vracen zpět a slouží jako garance pro případné škody způsobené klientem v průběhu ubytování.

Reklamace

V případě jakýchkoli škod, případně odcizení předmětů, které jsou umístěné v pronajatém Apartmánu v průběhu ubytování, Your Apartments, případně ním pověřená osoba může škodu odečíst od vratného depozitu. V případě vyšší škody než je částka depozitu, klient se zavazuje doplatit adekvátní rozdíl, kterého výši určí Your Apartments, případně ním pověřená osoba.

Veškerý obsah této stránky (včetně informací o cestovních produktech, výletech, ubytování) je zveřejněn v dobré víře, ale vy připouštíte, že Your Apartments nemůže ověřovat přesnost všech informací poskytnutých jejich dodavateli.

Jelikož platba rezervačního poplatku přechází přes bránu 3D Secure, což znamená, že Your Apartments nemá přístup k údajům platební karty klienta, tímto Your Apartments nenese odpovědnost za zneužití této karty a klient s tímto postupem souhlasí.

V případě rozhodnutí klienta o změně termínu, případně apartmánu, počtu ubytovaných osob, atd. klient tak učiní písemnou formou a to zasláním emailu na adresu info@YourApartments.com co nejdříve. Your Apartments informuje klienta emailem o výsledku žádosti o provedení změny rezervace nejpozději do 2 pracovních dnů. V případě neumožnění uplatnění změny rezervace navrhne Your Apartments alternativní řešení, avšak pokud to klient neakceptuje, rezervace je považována za zrušenou. Klient akceptuje a plně souhlasí s tím, že rezervační poplatek, případně rezervační záloha je v tomto případě nevratná a slouží pouze na pokrytí nákladů spojených s rezervací Apartmánu a dalších služeb s tím spojených.

Jestliže se nedostavíte do ubytování v den, který jste na objednávce uvedli pro příjezd, nebo opustíte ubytování dříve, než datum, které jste na objednávce uvedli pro odjezd, budete oprávněni ke zrušení nebo změně objednávky pouze od doby, kdy Your Apartments od Vás obdrží oznámení během provozní doby Your Apartments.

Veškeré stížnosti o objednávaných službách mus�� být hlášeny Your Apartments písemně nebo prostřednictvím emailové zprávy co nejdříve. Jakákoli stížnost ohledně cestovních služeb musí být oznámena vedení místního dodavatele a to již během Vašeho pobytu. Pokud není situace vyřešena k Vaší spokojenosti, měla by být sdělena písemnou formou na emailovou adresu info@YourApartments.com

Your Apartments nenese odpovědnost za žádné selhání nebo zpoždění v plnění svých závazků plynoucích přímo nebo nepřímo z jakékoli příčiny nebo okolnosti, která je mimo jejich kontrolu jako například: vyšší moc, válečný stav, demonstrace, občanské nepokoje, stávka odborů, terorizmus, revoluce, požár, povodeň, blesk, jednání vlády nebo moci (zahrnující ne však limitující, odmítnutí nebo odebrání jakékoliv licence nebo povolení), exploze, mlha, špatné počasí, přerušení nebo nedostatek komunálních služeb (zahrnující, ne však limitující elektřinu, plyn, vodu nebo telekomunikace), blokovaní, bojkot, embargo, uzavřený přístup.

Informace jsou na tuto stránku podávany v dobré víře a jsou pravidelně aktualizovány, ale Your Apartments neručí za jejich kompletnost a správnost. Your Apartments nepřijímá odpovědnost k Vám nebo jakékoliv třetí straně za chyby nebo opomenutí na této stránce. Your Apartments si vyhrazuje právo změnit, aktualizovat nebo vymazat jakékoliv informace na této stránce bez předchozího oznámení.

Your Apartments neručí za nepřerušený, bezchybný provoz této stránky, nebo že jakákoliv informace či jiný materiál dostupný z této stránky je bez virů nebo jiných škodlivých komponentů.

Your Apartments nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé ztráty vyplývající z Vašeho užití informací na této stránce, vyjma odpovědnosti za úmrtí a osobní zranění plynoucí z naší nedbalosti. Jestliže umístíte objednávku u Your Apartments, jste vázáni těmito podmínkami.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z objednávky je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Závěrečná ustanovení

Vaše objednávka se řídí českým právem a je podmíněna výlučnou soudní pravomocí českých soudů. Potvrzení objednávky a tyto podmínky představují smlouvu mezi Your Apartments a Vámi, jakožto klientem.

Musíte chránit veškeré prostředky identifikace, které Vám Your Apartments dodá za účelem využití služeb na této stránce. Musíte poskytnout přesné a nezávadějící informace při využití služeb na této stránce. Your Apartments si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo aktualizovat tyto podmínky prostřednictvím zveřejněného oznámení umístěného zde.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Your Apartments na emailové adrese info@YourApartments.com, případně na tel.čísle +420 773 914 566.