Server YourApartments používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 1. Název a adresa správce
 2. Obecné informace o zpracování osobních údajů
 3. Poskytování webových stránek a vytváření logů
 4. Registrace
 5. Používání cookies
 6. Analýza webu a sledování
 7. Retargeting
 8. Moduly pro sociální sítě
 9. Kontaktní formulář
 10. Rezervační formulář
 11. Newsletter
 12. Práva subjektu s osobními údaji

1. Název a adresa správce

Správce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších vnitrostátních zákonů o ochraně osobních údajů členských států a jiných ustanovení o ochraně osobních údajů je společnost:

Your Apartments, s.r.o. registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130992, se sídlem

Národní 1987/22, Praha 1 – Nové Město, 110 00, Česká republika

Web: www.YourApartments.cz
Email: info@YourApartments.com

(dále jen “Your Apartments“).


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jméno a příjmení: Jozef Ďurica
Email: jozef.durica@YourApartments.com

2. Obecné informace o zpracování osobních údajů

2.1 Rozsah zpracování osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Pokud v rámci naší nabídky shromažďujeme, zpracováváme nebo využíváme vaše osobní údaje, činíme tak v souladu s platnými českými a evropskými zákony o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje našich uživatelů shromažďujeme a využíváme v zásadě pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro poskytování funkčních webových stránek, našeho obsahu a služeb. Shromažďování a využívání osobních údajů našich uživatelů probíhá běžně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka se uplatní v případě, kdy předchozí udělení souhlasu z faktických důvodů není možné a zpracování údajů je povoleno zákonnými předpisy.

2.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud pro úkony zpracování osobních údajů získáme souhlas subjektu údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR).

V případě zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro uzavření a splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Totéž platí i pro úkony zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na naši společnost vztahuje, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitého zájmu subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.3 Výmaz osobních údajů a doba uchovávání

Osobní údaje subjektu údajů jsou vymazány nebo znepřístupněny, jakmile pomine účel jejich uchovávání. K uchovávání může kromě toho docházet tehdy, bylo-li stanoveno evropskými nebo vnitrostátními zákonodárci v unijních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, které se na správce vztahují. K znepřístupnění nebo výmazu údajů dojde rovněž tehdy, když uplyne lhůta pro uchovávání stanovená uvedenými předpisy, leda že je další uchovávání údajů nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy.

2.4 Předávání osobních údajů třetím stranám

V souladu s místními zákony a předpisy můžeme vaše osobní údaje případně předávat třetím stranám, a sice zejména následujícím kategoriím osob:

 • Přidružené společnosti
 • Majitelé apartmánů
 • Externí poskytovatelé služeb poskytující služby naším jménem
 • Poskytovatelé externě zajišťovaných IT služeb, s nimiž spolupracujeme

Údaje jsou předávány pro účely vytváření rezervací, umožnění rezervačních plateb, zasílání marketingových materiálů nebo pro analytické služby zákazníkům.

3. Poskytování webových stránek a vytváření logů

3.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Při každém načtení našich internetových stránek zaeviduje náš systém automaticky údaje a informace ze systému počítače, který stránky načetl.

Přitom jsou shromažďovány následující údaje:

 • Informace o typu prohlížeče a jeho používané verzi
 • Operační systém uživatele
 • Poskytovatel internetového připojení uživatele
 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas přístupu
 • Webové stránky, z nichž se systém uživatele dostal na naše internetové stránky
 • Webové stránky, které systém uživatele načte prostřednictvím našich webových stránek

Údaje se rovněž ukládají v lozích našeho systému. Tyto údaje nejsou uchovávány společně s jinými osobními údaji uživatele. Kromě toho v případě mobilního zařízení shromažďujeme případně údaje o přístroji a lokalizační údaje. Tyto údaje jsou zaznamenávány bez ohledu na to, zda jste u Your Apartments registrováni nebo jste se přihlásili do svého účtu na Your Apartments.

3.2 Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné uchovávání údajů a logů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.3 Účel zpracování údajů

Pokud se na platformu připojíte, abyste například vyhledávali ubytování nebo zde zveřejňovali inzeráty, prováděli rezervace nebo potvrzovali žádosti o rezervaci, zaplatili za ubytování, přidávali komentáře nebo hodnocení nebo komunikovali s dalšími uživateli Your Apartments, je možné, že zaznamenáme údaje, jako je vaše IP adresa, datum a čas vaší návštěvy a využívání naší platformy, typ vašeho prohlížeče a váš operační systém, vámi navštívené stránky a vaše výchozí stránka. Dočasné ukládání IP adresy do systému je nezbytné pro zobrazení webových stránek na počítači uživatele. Za tímto účelem musí být IP adresa uživatele po dobu trvání relace uchovávána. Ukládání v lozích je prováděno pro účely zaručení funkčnosti webových stránek. Kromě toho údaje slouží pro optimalizaci webových stránek a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Vyhodnocování údajů pro marketingové účely v této souvislosti neprobíhá. Těmto účelům také odpovídá náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.4 Doba uchovávání

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení cíle, za nímž jsou uchovávány. V případě evidence údajů pro poskytování webových stránek tento případ nastane v okamžiku ukončení příslušné relace.

V případě ukládání údajů v lozích tento případ nastane nejpozději do 60 dnů. Uchovávání údajů nad výše uvedený rámec je přípustné. V takovém případě jsou IP adresy uživatelů smazány nebo anonymizovány tak, že přiřazení klienta, který si stránku načetl, již není možné.

3.5 Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Zaznamenávání údajů pro účely poskytování webových stránek a uchovávání údajů v lozích je pro provoz internetových stránek nezbytně nutné. V důsledku toho nemá uživatel možnost v této souvislosti vznést námitku.

4. Registrace

4.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich internetových stránkách nabízíme uživatelům možnost se prostřednictvím uvedení svých osobních údajů zaregistrovat a založit si uživatelský účet. Údaje jsou přitom zadávány do vstupní masky, předávány nám a ukládány. V rámci procesu registrace zaznamenáváme následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Korespondenční adresa (včetně poštovní adresy), pokud je vyžadována
 • Telefonní číslo, pokud je vyžadováno
 • Emailovou adresu
 • Případně profilový obrázek
 • Informace o účtech na sociálních sítích
 • Informace o pobytu nebo cestě a preference, jako např. váš preferovaný cíl dovolené, termíny a počet osob/dětí, které s vámi cestují
 • Příp. komunikace prostřednictvím systému přenosu zpráv
 • Příp. řidičský průkaz, úřední identifikační doklad nebo pas
 • Příp. bankovní údaje (platby hostiteli)
 • IP adresu a z ní odvozené údaje o poloze (země/město přístupu)
 • Datum a čas návštěvy našich internetových stránek

4.2 Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

4.3 Účel zpracování údajů

Registrace uživatele je nutná pro poskytování určitého obsahu a služeb na našich webových stránkách. Kromě toho máte na našich stránkách možnost založit si osobní uživatelský účet. Ve svém uživatelském účtu si můžete uložit své osobní údaje, a tím tak nabídku vytvořit, nebo rezervovat. Pro vytvoření vašeho osobního uživatelského účtu potřebuje Your Apartments vaši e-mailovou adresu a heslo, které si sami zvolíte, a případně dále vaše oslovení, jméno a příjmení, adresu, datum narození a platební údaje. E-mailová adresa, kterou jste uvedli, slouží zároveň jako přístupový kód pro uživatelský účet. Po úspěšné registraci obdržíte automaticky e-mail s potvrzením. V sekci osobního nastavení svého uživatelského účtu můžete své údaje kdykoliv aktualizovat.

4.4 Doba uchovávání

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení cíle, za nímž jsou uchovávány. V případě údajů získaných během procesu registrace tato situace nastane tehdy, když je registrace na našich internetových stránkách zrušena nebo pozměněna. Kromě toho tato situace nastane, když údaje pro plnění smlouvy o zprostředkování již nejsou nezbytné.

4.5 Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Jako uživatel máte kdykoliv možnost registraci zrušit. Údaje, které jste v rámci registrace uložili, můžete kdykoliv změnit. Chcete-li, aby váš uživatelský účet byl smazán, obraťte se s žádostí na náš zákaznický servis. Můžete nás kontaktovat přes kontaktní formulář anebo emailem na jozef.durica@YourApartments.com. Výmaz následně provede pracovník našeho servisního týmu. Pokud jsou údaje nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, je předčasné vymazání údajů možné pouze tehdy, pokud výmaz není v rozporu se smluvními nebo zákonnými závazky.

5. Používání cookies

5.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Your Apartments na svých webových stránkách používá cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v mezipaměti vašeho prohlížeče, aby umožnily jeho opětovné rozpoznání. Používáme „trvalé“ cookies. Zůstávají na počítači uživatele, aby zjednodušily nabídku, pokud jde o personalizaci a registraci, když naše stránky navštívíte příště. Cookies mohou například ukládat, co si uživatel zvolil. Uživatel může cookies kdykoliv manuálně odstranit. Kromě toho využíváme „dočasné“ cookies. Tyto cookies nezůstávají na počítači uživatele. Jakmile uživatel stránku opustí, tyto dočasné cookies jsou smazány. Používáme cookies, aby naše stránky byly uživatelsky přívětivější. Díky sběru dat můžeme analyzovat vzorce užívání stránek a jejich strukturu. Díky tomu můžeme naši nabídku neustále zlepšovat, například její obsah, personalizaci nebo jednoduchost užívání.

V cookies jsou přitom ukládány a předávány následující údaje:

 • Nastavení jazyka
 • Nastavení měny
 • Přihlašovací informace

5.2 Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatele s použitím technicky nezbytných cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

5.3 Účel zpracování údajů

Účelem používání technicky nezbytných cookies je zjednodušení užívání internetových stránek pro uživatele. Některé funkce našich internetových stránek by bez cookies nemohly být nabízeny. Pro tyto funkce je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po přechodu na jiné stránky.

Cookies používáme pro následující účely:

 • Nastavení jazyka
 • Nastavení měny
 • Zaznamenávání vyhledávaných výrazů

Uživatelské údaje získané prostřednictvím technicky nezbytných cookies nejsou užívány k vytváření uživatelských profilů. Využívání analytických cookies slouží pro účely zlepšování kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Díky analytickým cookies se dozvídáme, jak jsou webové stránky užívány, a můžeme tak naši nabídku neustále optimalizovat.

5.4 Doba uchovávání, možnost vznést námitku a možnost odstranění

Cookies se ukládají na počítači uživatele a odtud jsou předávány našim stránkám. Proto máte také jako uživatel plnou kontrolu nad užíváním cookies. Změnou nastavení svého internetového prohlížeče můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies mohou být kdykoliv vymazány. To může probíhat také automaticky. Pokud jsou pro naše webové stránky deaktivovány cookies, je možné, že ne všechny funkce webových stránek bude možné v plném rozsahu využívat. Kromě toho může dojít k omezení uživatelské přívětivosti našich webových stránek. Mimo to můžete pro deaktivaci personalizované reklamy třetích firem jednoduše zatrhnout políčko příslušné firmy na www.youronlinechoices.com.

6. Analýza webu a sledování

Díky takzvaným „nástrojům sledování“ na webových stránkách jsou shromažďovány a ukládány údaje pro marketingové účely a pro účely optimalizace stránek. Uživatel může s budoucím shromažďováním údajů tímto způsobem do budoucna kdykoliv vyjádřit nesouhlas.

6.1 Rozsah zpracování osobních údajů

Na našich webových stránkách používáme následující nástroje pro analýzu webu a sledování:

 • Google Analytics
 • Google Adwords

6.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatele je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

6.3 Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů uživatele nám umožní analyzovat chování našich uživatelů na internetu. Díky vyhodnocování získaných údajů jsme schopni shrnout informace o užívání jednotlivých komponentů našich webových stránek. To nám pomáhá naše webové stránky a jejich uživatelskou přívětivost neustále vylepšovat. Těmto účelům také odpovídá náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Díky anonymizaci IP adresy je dostatečně zohledněn zájem uživatele v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů. Konkrétně využíváme následující nástroje analýzy webu a sledování:

Google Analytics
Naše webové stránky využívají Google Analytics, službu pro analýzu webu poskytovanou Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá cookies. Informace o vašem užívání našich webových stránek zaznamenané cookies jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA, kde jsou ukládány. V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP adresy, je však vaše IP adresa ze strany Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nejprve zkrácena.

Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA přenesena celá IP adresa a je zkrácena až zde. Z pověření Your Apartments, Google tyto informace využije pro vyhodnocení užívání našich webových stránek, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb Your Apartments spojených s užíváním webových stránek a internetu. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není slučována s jinými údaji Google.

Zaznamenávání údajů vytvořených cookies v souvislosti s vaším užíváním webových stránek (včetně vaší IP adresy) ze strany Google a zpracování těchto údajů ze strany Google můžete kdykoliv zabránit, pokud si do prohlížeče stáhnete a instalujete následující zásuvný modul: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Google Adwords
Dále využíváme online reklamní program „Google AdWords“ a v rámci Google AdWords sledování konverze. Google Conversion Tracking je analytická služba poskytovaná Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Pokud kliknete na inzerát aktivovaný Google, uloží se na vašem počítači cookie pro sledování konverze. Tyto cookies ztrácejí platnost po 30 dnech, neobsahují osobní údaje, a neslouží proto k identifikaci vaší osoby.

Pokud navštívíte některé internetové stránky našich webových stránek a platnost cookie ještě nevypršela, rozpozná Google, a tedy i my, že jste na inzerát klikli a byli jste přesměrováni na tyto stránky. Každému klientovi Google AdWords je přidělena jiná cookie. Proto není možné, aby byly cookies sledovány přes webové stránky klientů AdWords.

Informace, které jsou získány pomocí konverzních cookies, slouží pro vytváření statistik o konverzi pro klienty AdWords, kteří se rozhodli využít sledování konverze. Díky tomu klienti zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na inzerát a byli přesměrováni na stránky opatřené tagem pro sledování konverze. Neobdrží však žádné informace, pomocí nichž by bylo možné uživatele identifikovat.

6.4 Doba uchovávání

Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou třeba pro naše účely zaznamenávání.

6.5 Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Cookies se ukládají na počítači uživatele a odtud jsou předávány našim stránkám. Proto máte také jako uživatel plnou kontrolu nad užíváním cookies. Změnou nastavení svého internetového prohlížeče můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies mohou být kdykoliv vymazány. To může probíhat také automaticky. Pokud jsou pro naše webové stránky deaktivovány cookies, je možné, že ne všechny funkce webových stránek bude možné v plném rozsahu využívat.

Google Analytics
Zaznamenávání údajů vytvořených cookies v souvislosti s vaším užíváním webových stránek (včetně vaší IP adresy) ze strany Google a zpracování těchto údajů ze strany Google můžete kdykoliv zabránit, pokud si do prohlížeče stáhnete a instalujete následující zásuvný modul: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Kromě toho máte možnost deaktivovat zaznamenávání údajů o užívání webových stránek ze strany Google kliknutím na uvedený odkaz. Potvrzením odkazu se na vašem datovém nosiči aktivuje opt-out cookie. Je třeba si uvědomit, že při smazání všech cookies na vašem počítači se vymaže i tato opt-out cookie, což znamená, že pokud nadále nesouhlasíte s anonymizovaným shromažďováním údajů prostřednictvím Google, musíte tuto opt-out cookie opět aktivovat. Pro každý prohlížeč a počítač se použije jedna opt-out cookie. Pokud naše webové stránky navštěvujete z domu a z práce nebo v různých prohlížečích, musíte opt-out cookie aktivovat v uvedených různých prohlížečích, respektive na různých počítačích.

Google Adwords
Pokud se nechcete podílet na sledování, můžete s tímto využitím vyjádřit nesouhlas tak, že zabráníte instalaci cookies odpovídajícím nastavením svého prohlížeče (možnost deaktivace). V takovém případě nebudete zahrnováni do statistik o sledování konverze. Další informace a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete zde: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

7. Retargeting

7.1 Rozsah zpracování osobních údajů

Naše webové stránky využívají takzvané technologie retargetingu. Používáme následující technologie:

 • Goolge Analytics

7.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatele je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

7.3 Účel zpracování údajů

Tyto technologie využíváme, abychom mohli internetovou nabídku utvářet zajímavěji. Tyto technologie nám umožní oslovit uživatele internetu, kteří se již zajímali o naše nabídky, na webových stránkách našich partnerů prostřednictvím reklamy. Těmto účelům také odpovídá náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Díky anonymizaci IP adresy je dostatečně zohledněn zájem uživatele v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů.

7.4 Doba uchovávání

Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou třeba pro naše účely zaznamenávání.

7.5 Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Změnou nastavení svého internetového prohlížeče můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. To může probíhat také automaticky. Pokud jsou pro naše webové stránky deaktivovány cookies, je možné, že ne všechny funkce webových stránek bude možné v plném rozsahu využívat.

8. Moduly pro sociální sítě

8.1 Rozsah zpracování osobních údajů

Facebook Connect je služba nabízená Facebook, Inc. Na užívání Facebook Connect se vztahují podmínky pro ochranu osobních údajů a podmínky užívání Facebooku. V rámci užívání Facebook Connect jsou údaje z vašeho profilu na Facebooku a údaje zveřejněné na vašem profilu na Facebooku předávány našim webovým stránkám. Naopak mohou být údaje z našich stránek nebo aplikace Your Apartments předávány vašemu profilu na Facebooku.

8.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatele je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

8.3 Účel zpracování údajů

Vaše předávané údaje jsou ze strany Your Apartments ukládány a zpracovávány pro účely registrace na naší platformě. Prostřednictvím registrace na naší platformě přes Facebook Connect souhlasíte s předáváním údajů z vašeho profilu na Facebooku Your Apartments a s předáváním údajů Your Apartments pro využití Facebookem.

8.4 Doba uchovávání

Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou třeba pro naše účely zaznamenávání. Údaje jsou proto uchovávány po dobu, po jakou uživatel údaje potřebuje pro registraci / přihlášení.

8.5 Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Uživatelský účet může uživatel kdykoliv zrušit.

9. Kontaktní formulář

9.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Your Apartments můžete kontaktovat přímo prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na našich webových stránkách. Pokud uživatel této možnosti využije, jsou údaje zadané do vstupní masky předány nám a uloženy. Tyto údaje jsou následující:

 • Emailová adresa
 • Země
 • Číslo nabídky, pokud je vyžadováno
 • Zadaný text / požadavek
 • Připojené přílohy

V okamžiku odeslání zprávy se kromě toho uloží následující údaje:

 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas registrace

Pro účely zpracování údajů je v rámci procesu odeslání získán váš souhlas s odkazem na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Případně je možné společnost kontaktovat přes e-mailovou adresu: info@YourApartments.com. V tomto případě se ukládají osobní údaje uživatele předané e-mailem. V této souvislosti nejsou údaje předávány třetím stranám. Údaje jsou užívány výhradně pro zpracování konverzace.

9.2 Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je v případě souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Právním základem pro zpracování údajů, které jsou předány v rámci zaslání e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Je-li cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

9.3 Účel zpracování údajů

Your Apartments shromažďuje, zpracovává a využívá informace, které sdělíte v rámci kontaktního formuláře, výhradně pro účely zpracování žádosti. V případě navázání kontaktu e-mailem je zde také potřebný oprávněný zájem na zpracování údajů. Jiné údaje zpracovávané v rámci procesu odeslání slouží k tomu, aby bylo zabráněno zneužití kontaktního formuláře a aby byla zajištěna bezpečnost našich IT systémů.

9.4 Doba uchovávání

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení cíle, za nímž jsou uchovávány. Pokud jde o osobní údaje ze vstupní masky kontaktního formuláře a údaje, které byly zaslány e-mailem, nastane tato situace tehdy, když je příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena tehdy, když je z okolností možné vyvodit, že je příslušná věc definitivně objasněna. Další osobní údaje získané v rámci procesu odeslání jsou vymazány nejpozději po uplynutí lhůty 60 dnů.

9.5 Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Uživatel má kdykoliv možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoliv vyjádřit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů. V takovém případě konverzace nemůže pokračovat. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů je možné do budoucna kdykoliv bezplatně odvolat a také vyjádřit nesouhlas s ukládáním těchto údajů na emailové adrese: jozef.durica@YourApartments.com. Veškeré osobní údaje, které byly v průběhu trvání kontaktu ukládány, jsou v tomto případě vymazány.

10. Rezervační formulář

10.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Your Apartments můžete kontaktovat přímo prostřednictvím rezervačního formuláře umístěného na našich webových stránkách. Pokud uživatel této možnosti využije, jsou údaje zadané do vstupní masky předány nám a uloženy. Tyto údaje jsou následující:

 • Jméno a příjmení
 • Počet dospělých osob a dětí
 • Věk
 • Čas příjezdu
 • Emailová adresa
 • Adresa bydliště (ulice, číslo, město)
 • PSČ
 • Země
 • Telefonní číslo
 • Požadované služby (transfer z letiště)
 • Zadaný text / poznámka
 • Typ klienta (jednotlivec, rodina, přátelé, obchodně, dvojice)
 • Platební metoda

V okamžiku odeslání zprávy se kromě toho uloží následující údaje:

 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas registrace

Pro účely zpracování údajů je v rámci procesu odeslání získán váš souhlas s odkazem na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Případně je možné společnost kontaktovat přes e-mailovou adresu: info@YourApartments.com. V tomto případě se ukládají osobní údaje uživatele předané e-mailem. V této souvislosti nejsou údaje předávány třetím stranám. Údaje jsou užívány výhradně pro zpracování konverzace.

10.2 Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je v případě souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Právním základem pro zpracování údajů, které jsou předány v rámci zaslání e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Je-li cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

10.3 Účel zpracování údajů

Your Apartments shromažďuje, zpracovává a využívá informace, které sdělíte v rámci kontaktního formuláře, výhradně pro účely zpracování žádosti. V případě navázání kontaktu e-mailem je zde také potřebný oprávněný zájem na zpracování údajů. Jiné údaje zpracovávané v rámci procesu odeslání slouží k tomu, aby bylo zabráněno zneužití kontaktního formuláře a aby byla zajištěna bezpečnost našich IT systémů.

10.4 Doba uchovávání

Data jsou uchovávany po dobu 10 let pro firemní účely. Klient může kdykoliv požádat o vymazáni dat po ukončení procesu ubytování na emailovou adreseu: jozef.durica@YourApartments.com.

10.5 Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Uživatel má kdykoliv možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoliv vyjádřit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů. V takovém případě konverzace nemůže pokračovat. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů je možné do budoucna kdykoliv bezplatně odvolat a také vyjádřit nesouhlas s ukládáním těchto údajů na emailové adrese: jozef.durica@YourApartments.com. Veškeré osobní údaje, které byly v průběhu trvání kontaktu ukládány, jsou v tomto případě vymazány.

11. Newsletter

11.1 Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách je možnost přihlásit se k bezplatnému odběru newsletteru. Po přihlášení k odběru newsletteru jsou nám předány údaje ze vstupní masky. V souvislosti se zpracováním údajů pro účely zasílání newsletteru nejsou údaje předávány třetím stranám. Údaje jsou užívány výhradně pro zasílání newsletteru.

11.2 Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů poté, co se uživatel přihlásí k odběru newsletteru, je v případě souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

11.3 Účel zpracování údajů

Pokud jste poskytli svůj souhlas k zasílání newsletteru, využívá Your Apartments e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při zřizování svého uživatelského účtu, k zasílání informací o akcích Your Apartments. Obsah newsletteru může Your Apartments personalizovat, pokud se Your Apartments domnívá, že by mohli být pro Vás užitečné. Pro toto individuální uzpůsobování informací zohledňuje Your Apartments Vaši historii rezervací, tedy jaké rezervace jste v minulosti provedli a jaké nabídky jste si v minulosti na webových stránkách prohlédli.

11.4 Doba uchovávání

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nezbytné pro dosažení cíle, za nímž jsou uchovávány. E-mailová adresa uživatele je proto uchovávána po dobu, kdy je odběr newsletteru aktivní.

11.5 Možnost vznést námitku a možnost odstranění

V sekci osobního nastavení svého uživatelského účtu můžete nastavení newsletteru od Your Apartments spravovat. Samozřejmě se můžete jak v sekci osobního nastavení svého uživatelského účtu, tak prostřednictvím kontaktního formuláře z odběru newsletteru odhlásit. Kromě toho je v každém newsletteru uveden příslušný odkaz pro odhlášení.

12. Práva subjektu s osobními údaji

Jsou-li zpracovávány vaše osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a vůči správci údajů máte následující práva:

12.1 Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na bezplatný přístup k osobním údajům, které se vás týkají. Od správce můžete požadovat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou z naší strany zpracovávány.

Pokud jsou vaše údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat přístup k následujícím informacím:

 • účely, pro něž jsou tyto osobní údaje zpracovávány;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů. Máte právo na přístup k informaci o tom, zda jsou vaše osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V tomto případě máte právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se vztahují na předání.

12.2 Právo na opravu

Podnikáme přiměřené kroky pro zaručení správnosti osobních údajů, které o vás uchováváme. Je vaší odpovědností zajistit, aby byly informace, které nám poskytujete, správné, bezchybné a úplné, a včas nás informovat, pokud se tyto informace změní. Vůči správci máte právo na opravu a/nebo doplnění osobních údajů, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Správce je povinen opravu bez zbytečného odkladu provést.

12.3 Právo na omezení zpracování

V těchto případech můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají:

 • pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 • pokud vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
Pokud je zpracování za výše uvedených předpokladů omezeno, upozorní vás správce předem, že bude omezení zpracování zrušeno.

12.4 Právo na výmaz

Za určitých podmínek můžete požadovat výmaz osobních údajů, které o vás uchováváme. To ovšem neplatí pro údaje, které Your Apartments musí uchovávat na základě veřejného zájmu.

Povinnost vymazat údaje
Máte právo od správce požadovat, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
 • Vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje, které se vás týkají, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Předávání informací třetím stranám
Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle čl. 17 odst. 1 GDPR vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je žádáte, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Výjimky
Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:
 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v oddíle a) znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, nebo
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

12.5 Právo na informace

Pokud jste vůči správci uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je správce povinen oznámit jednotlivým příjemcům, jimž byly vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Vůči správci můžete uplatnit své právo být o těchto příjemcích informován.

12.6 Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že

 • zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a
 • zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu tohoto práva máte dále právo na to, aby vaše osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Tímto nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Právo na přenositelnost údajů se neuplatní na zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

12.7 Právo vznést námitku proti zpracování

Z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

12.8 Odvolání souhlasu

Svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a využíváním osobních údajů můžete do budoucna kdykoliv bezplatně odvolat na adrese jozef.durica@YourApartments.com. Odvoláním souhlasu není dotčena legalita zpracování provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

12.9 Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí:

 • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů,
 • povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů nebo
 • založeno na vašem výslovném souhlasu.

Tato rozhodnutí se však nesmějí opírat o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) GDPR a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.

V případech uvedených v bodech 1) a 3) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

12.10 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů, které se vás týkají, je porušeno nařízení GDPR. Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany podle článku 78 GDPR.

V případě dalších otázek ohledně ochrany osobních údajů a zpracování osobních údajů, které se vás týkají, jsme vám kdykoliv k dispozici na emailové adrese: jozef.durica@YourApartments.com.