Server YourApartments používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

Obch. podmínky pro provozovatele apartmánů

  1. Provozovatelem webových stránek www.your-apartments.com a dalších jejích jazykových a geografických mutací (dále jen „webové stránky Your Apartments“) je společnost Your Apartments, s.r.o. registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130992, se sídlem Národní 1987/22, Praha 1 – Nové Město, 110 00, Česká republika. IČ: 28179692, DIČ: CZ28179692, IČ DPH: CZ28179692 (dále jen „Your Apartments“). Tímto prohlašujete, že jste obeznámen s obsahem těchto stránek před použitím naších služeb. Návštěvou nebo použitím těchto stránek souhlasíte s následujícími podmínkami.
  2. Your Apartments Vám jako provozovateli apartmánu (dále jen „Obchodní partner“) poskytuje přístup do Extranetu http://admin.your-apartments.com s přiřazením přihlašovacího jména a hesla.
  3. Obchodní partner nese plnou odpovědnost za pravdivost a korektnost údajů o apartmánech, které se zobrazují na webových stránkách Your Apartments.
  4. Povinností Obchodního partnera je upozornit Your Apartments na nesrovnalosti v popisu apartmánů, fotografiích, plánků apartmánů, vybavení, sezónnosti a cenách.
  5. Obchodní partner nese plnou odpovědnost za nastavení sezónnosti cen u všech zařazených apartmánů na webových stránkách Your Apartments, dále správné nastavení minimálního počtu nocí, nastavení sezónních cen u jednotlivých apartmánů, nastavení akčních cen, udržování online obsazenosti jednotlivých apartmánů.
  6. Povinností Obchodního partnera je nesdělovat přihlašovací jméno a heslo třetím stranám ani dalším osobám, které nemají oprávněný přístup do Extranetu Your Apartments. V případě potřeby změny hesla, případně zablokování přístupu, Obchodní partner kontaktuje emailem a/nebo telefonicky Your Apartments.
  7. Cílem Your Apartments je zprostředkovávaní ubytování pro klienty v apartmánech Obchodního partnera. Po každé uskutečněné rezervaci ze strany klienta, Your Apartments posílá konfirmační email Obchodnímu partnerovi, který je povinen do 1 dne emailem tuto rezervaci potvrdit. Po přijetí tohoto potvrzení posílá Your Apartments finální konfirmační email klientovi s informacemi o rezervaci, apartmánu, místě vyzvednutí klíčů od apartmánu, datumu a času příjezdu, datumu odjezdu, počtu osob, počtu nocí, celkové ceně za ubytování, uhrazené rezervační záloze a zbývající části ceny za ubytování, kterou klient uhradí po příjezdu do apartmánu.
  8. V případě storna rezervace apartmánu ze strany klienta do 48 hod. a méně před nástupem do ubytování v apartmánu, náleží Obchodnímu partnerovi storno poplatek ve výši dohodnuté provize (rezervační zálohy, kterou klient uhradí Your Apartments). Obchodní partner vystaví na výši této částky fakturu Your Apartments dle údajů uvedených v článku 1. V případě storna rezervace apartmánu ze strany klienta více než 48 hod. před nástupem do ubytování v apartmánu, Obchodnímu partnerovi nevzniká žádný nárok na kompenzaci storna rezervace.
  9. Your Apartments nenese odpovědnost za jakékoliv případné škody na majetku, vandalismus, případně další škody, které způsobí ubytování klienti, kterých pobyt u Obchodního partnera je zprostředkován Your Apartments.